Ωράριο λειτουργίας φαρμακείου

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94, παρ. 6, περ. 35 και 282, παρ. 1α του ν. 3852/ 2010, του άρθρου 36, παρ. 2 του ν. 3918/ 2011 και του άρθρου 42 του ν. 1892/ 1990, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο κανονικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων (ώρες ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων), το οποίο είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου και στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (πέραν του καθοριζόμενου (κανονικού) ωραρίου) το οποίο είναι αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη αλλά μπορεί να γίνει ελεύθερα και από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό.