Χρήση ασθενοφόρων από Δήμους

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Αναθεώρηση ως προς 20:46, 21 Μαρτίου 2017 από τον Kimon (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του Κεφ. Γ της υπ’ αριθμ. Α2/ 29542/ 5347/ 1991 (Β’ 707) Υπουργικής α...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του Κεφ. Γ της υπ’ αριθμ. Α2/ 29542/ 5347/ 1991 (Β’ 707) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Α2/ 3369/ 1574/ 1993 (β’ 74), Α5/ 31536/ 2624/ 2005 (Β’ 754) και Α5/ 4730/ 635/ 2013 (Β’ 1328) όμοιες, τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μεταφοράς ασθενών χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες και σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις προς μεταφορά των εξεταζομένων σε αυτά, σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προς μεταφορά των διαμενόντων σε αυτούς, καθώς και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που νόμιμα ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο 18 «Βοήθεια» του άρθρου 13 του νδ 400/ 1970 προς μεταφορά ασφαλισμένων προσώπων. Στις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ασθενοφόρων σε δήμους. Η ταξινόμηση ασθενοφόρων σε δήμους γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2465/ 1997 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2898/ 2001 (Α’ 71) και των υπ’ αριθμ. Α2/ οικ./ 20746/ 3403/ 1997 (Β’ 619) και Α5/ 4730/ 635/ 2013 (Β’ 1328) Υπουργικών αποφάσεων. Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προβλέπεται, μεν, στο άρθρο 14 του ν. 2071/ 1992 (Α’ 123), αλλά δεν τυγχάνει εφαρμογής, ακόμα, λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης, σ το άρθρο αυτό, κοινής Υπουργικής απόφασης. Οι δυνατότητες που έχουν οι δήμοι προς εκμετάλλευση των ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών που διαθέτουν είναι σε παρεμβάσεις και δράσεις σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης, ένδειας, υποστήριξης ευπαθών ομάδων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διακίνησης αναλώσιμου υλικού ή μεταφοράς κλιμακίου επαγγελματιών υγείας, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια (σχετ. το υπ’ αριθμ. Γ3δ/ Δ/ Φ/ 26/ ΓΠ 81727/ 16/ 2.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας).