Κατασκευή κεραίας σταθμού

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, γ, 20, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 18, παρ. 10ζ του ν. 3870/ 2010, είναι η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801 /2000 (ΦΕ Κ 46 Α’) και το άρθρο 24 Α’ παρ. 5 εδάφιο ε’ του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως ισχύει, καθώς και η Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες