Εντεταλμένος Δημοτικός Σϋμβουλος

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 2 του ν. 3979/ 2011, στον οποίο μπορεί να ανατίθεται, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου. Ο Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για να μπορεί να υπογράφει έγγραφα που εμπίπτουν στις δράσεις που του ανατίθενται πρέπει ο Δήμαρχος να του αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή, κατά το άρθρο 88 του ΚΔΚ (κυρωτ. ν. 3463/ 3006).