Αναγνώριση θητείας αιρετού ως θέση προϊσταμένου

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Αναθεώρηση ως προς 10:42, 15 Οκτωβρίου 2021 από τον Kimon (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Η διάταξη του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 4275/ 2014 έχει καταργηθεί από το ν. 4369/ 2016. Το άρθρο 4, παρ. 3 του...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η διάταξη του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 4275/ 2014 έχει καταργηθεί από το ν. 4369/ 2016. Το άρθρο 4, παρ. 3 του ν. 4275/ 2014 ανέφερε τα ακόλουθα: Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, μονομελούς οργάνου διοίκησης σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλη αιρετή θέση για την πρόσβαση στην οποία προηγήθηκε παραίτηση του υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και μετακλητών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού νοούνται και οι αντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, συμπεριλαμβανομένου και του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011