Ψυχαγωγικά Τεχνικά Παίγνια

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ν. 2515/ 1997 (Α' 154) άρθρο 8 (παιγνιόχαρτα, μετά το άρθρο 10 του ν. 3037/ 2002, Α' 174)

υπ' αριθμ. 1125278/ 1435/ Τ&ΕΦ/ 3.12.1997 (Β' 1103)