Σύνταξη πράξεων εφαρμογής

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Περιβάλλον" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, β, 17, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 11α του ν. 3979/ 2011 είναι η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών