Στελέχωση Οργανικών Μονάδων Δήμων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

υπ' αριθμ. 21/ απ 23655/ 24.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΕΛΧ465ΧΘ7-ΚΣ2) του Υπουργείου Εσωτερικών