Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

άρθρο 159 του ν. 4483/2017

ΡΟ 64/7.2.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης» (Β’ 412), τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 28586/283/22.5.2018 (Β’ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΡΟ 64/7.2.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης» (Β’ 1924).