Προαγωγή της δημόσιας υγείας

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, ε, 28, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του ν. 3852/ 2010, είναι η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3172/ 2003 (Α' 197) οι αρμοδιότητες των Δήμων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ασκούνται σύμφωνα με το νόμο αυτό και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας)