Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, ε, 22, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του ν. 3852/ 2010, είναι η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

πδ 99/ 2017

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: υπ' αριθμ. 41087/ 5.12.2017 (Β' 4249). Προηγούμενός Πρότυπος Κανονισμός στο Β' 497/ 2002

Επιβολή του Μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών (Β' 956/ 2020) Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β' 2085/ 2020)

άρθρο 24 του ν. 1065/ 1980 και άρθρο 16 του ν. 1416/ 1984 άρθρο 42 του ν. 2218/ 1994, άρθρο 9 του ν. 2503/ 1997 και άρθρο 12 του ν. 2880/ 2001

Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 63883/01.09.2021 (ΦΕΚ 4415/25.09.2021 τεύχος Β'): Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Kαθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

εγκύκλιοι: ΓΠ Δ.11/ οικ. 20799/ 711/ 29.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΗ746ΜΤΛΚ-ΕΗΜ) για την επαναλειτουργία βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 12/ απ. 14016/ 24.4.2018 (ΑΔΑ: 66ΒΑ465ΧΘ7-8ΤΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών 26/ 11.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ) του Υπουργείου Εσωτερικών 38/ απ οικ. 42412/ 11.12.2017 (ΑΔΑ: ΨΞΣΞ465ΧΘ7-ΚΘ4) του Υπουργείου Εσωτερικών

Οδηγός της ΠΟΕ- ΟΤΑ για τις καλές πρακτικές και κατευθύνσεις, για την ασφαλή επαναλειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών https://www.poeota.gr/images/poe-ota-content/1792/odigos-kalon-praktikon-gia-tin-asfali-epanaleitourgia-ton-vrefonipiakon-stathmon-29-05-2020.pdf

Οδηγός της ΕΕΤΑΑ ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών ΚΔΑΠ: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/odhgos_kdap/odhgos_kdap.pdf