Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εγκύκλιος 99/ απ 26704/ 29.4.2020 (ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6- Η64) του Υπουργείου Εσωτερικών