Μετεγραφή πράξεων εφαρμογής

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Περιβάλλον" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, β, 31, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 και το άρθρο 44, παρ. 10β του ν. 3979/ 2011, είναι η επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο