Κοπή Δέντρων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης απ 46794/ 4.12.2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Απόφαση ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/ 69701/ 4461/ 16.10.2018 (Β' 4520) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας