Καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

άρθρο 23 του ν. 1065/ 1980

άρθρο 41, παρ. 1γ του ν. 2218/ 1994

υπ' αριθμ. Ειβ301/ 1964 Υγειονομική Διάταξη (Β' 63)

υπ' αριθμ. 69728/ 1996 κοινή Υπουργική απόφαση (Β' 358)

υπ' αριθμ. 114218/ 1997 κοινή Υπουργική απόφαση (Β' 1016)

Οδηγία 75/ 442/ΕΟΚ (Β' 444/ 1986)