Εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Περιβάλλον" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, β, 13, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010 είναι ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. Ακολούθως, σύμφωνα με την περ. 23 του ιδίου άρθρου οι δήμοι είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..