Σύντομες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 50.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Λειτουργικός Διπλασιασμός ‎[47 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ‎[48 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Νηπιαγωγεία ‎[49 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ‎[53 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων ‎[55 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Κύρωση Διεθνών Συμβάσεων ‎[57 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου ‎[91 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Λειτουργία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών ‎[91 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ‎[92 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Νομική Υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών ‎[98 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Σύμπραξη Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση Κανονιστικών Πράξεων ‎[105 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ‎[109 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΕΣ ‎[110 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ‎[114 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Παροχή Διοικητικής Πληροφόρησης σε Έλληνες πολίτες κατοίκους του Εξωτερικού ‎[118 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ ‎[120 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Προστασία Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος ‎[122 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Κατασκευή Λουτρών και Αποχωρητηρίων ‎[123 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Στελέχωση Οργανικών Μονάδων Δήμων ‎[124 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων ‎[126 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Κοινωνικός Σύμβουλος ‎[151 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Κατοχή Δεύτερης Θέσης στο Δημόσιο ‎[162 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας καταστημάτων κατοικιδίων ζώων ‎[178 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Ψυχαγωγικά Τεχνικά Παίγνια ‎[188 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Κανονισμός Καθαριότητας ‎[196 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Παιδικές Χαρές ‎[201 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Καταστήματα ‎[201 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Κοιμητήρια ‎[214 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Επισκευή Συντήρηση Αυτοκινήτων Δήμων ‎[233 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Δημοτική Οδοποιίας ‎[236 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δήμων ‎[269 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ‎[271 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Σχολικά Κτίρια ‎[272 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων ‎[275 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Άσκηση Αρμοδιοτήτων ‎[291 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ‎[293 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Παροχή συσσιτίων και τροφίμων ‎[301 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‎[314 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ‎[321 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Κέντρο Διαλειτουργικότητας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ‎[356 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από όργανα των ΟΤΑ ‎[358 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Τοπικοί Φυσικοί Πόροι ‎[367 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας ‎[370 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων ‎[386 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών ‎[388 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Κοπή Δέντρων ‎[390 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας ‎[406 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής ‎[406 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Διαγράμματα εφαρμογής ‎[407 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Προώθηση προγραμμάτων εγκατάσης νέων γεωργών ‎[410 bytes]

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).