Εκτενείς σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 50.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ‎[6.778 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Χωροθέητηση περιπτέρου ‎[5.805 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Δικαίωμα χρήσης πινακίδων τύπου ΔΟΚ ‎[5.400 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Σύμβουλος Ακεραιότητας ‎[4.692 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρα ‎[4.478 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Επιχορήγηση συλλόγων από Δήμους ‎[4.393 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού ‎[4.307 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Χρήση ασθενοφόρων από Δήμους ‎[4.266 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Μεταγραφή Ονομάτων Δήμων με Λατινικούς Χαρακτήρες ‎[4.256 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ‎[3.931 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Ονομασία και μεονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών ‎[3.671 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Ενδοδημοτική Αποκέντρωση ‎[3.669 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ‎[3.552 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ‎[3.520 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ‎[3.302 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Τέλη Κοιμητηρίων ‎[3.276 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Προγραμματική Σύμβαση ‎[2.965 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Αναγνώριση θητείας αιρετού ως θέση προϊσταμένου ‎[2.418 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ‎[2.409 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ‎[2.267 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Dillon's rule ‎[1.976 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Ασθενοφόρα Δήμων ‎[1.967 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Καθαρισμός οικοπέδων ‎[1.893 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου ‎[1.708 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Εκκαθάριση αρχείων του δημοσίου τομέα ‎[1.623 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία Δόμησης ‎[1.414 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων ‎[1.395 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Εποπτεία επί Εθνικών Αθλητικών Κέντρων ‎[1.314 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Δημόσια Υγιεινή ‎[1.272 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Καταβολή προνοιακών επιδομάτων ‎[1.214 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Προαγωγή της δημόσιας υγείας ‎[1.180 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Ζώα συντροφιάς ‎[1.179 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Ενημέρωση αγροτών για βελτιωμένες μεθόδους γεωργικής εκμετάλλευσης ‎[1.168 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Ισότητα των Φύλων ‎[1.163 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Διαχείριση στερεών αποβλήτων ‎[1.140 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Παραχώρηση αυτοκινήτου σε ΔΕΥΑ ‎[1.128 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ‎[1.080 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Εποπτεία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ‎[1.062 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Προγράμματα δημόσιας υγιεινής ‎[1.054 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Ωράριο λειτουργίας φαρμακείου ‎[999 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Παρέκκλιση όρων δόμησης κατασκευής κτιρίων ‎[946 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Στέγαση σχολικών μονάδων ‎[923 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Έκδοση πολεοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων ‎[904 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Καθορισμός Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών ‎[892 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Έλεγχος ιδιωτικών παιδικών σταθμών ‎[886 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Έκδοση πολεοδομικών αδειών ‎[859 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Κατασκευή κεραίας σταθμού ‎[847 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων ‎[840 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ‎[828 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Έργα γεωργικής υποδομής ‎[807 bytes]

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).