Γνωμάτευση για πλανόδια έκθεση ζώων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αρμοδιότητα των Δήμων, που υπάγεται στον "Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης" σύμφωνα με τα άρθρο 75, παρ. I, ε, 34 ΚΔΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του ν. 3852/ 2010, καθώς και παρ. Ι, η' 19 ΚΔΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, είναι η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.