Αποκομιδή Απορριμμάτων

Από Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η καθαριότητα περιλαμβάνει: α) αποκομιδή των απορριμμάτων από τις κατοικίες, τα καταστήματα, τις βιοτεχνίες και τα εργοστάσια, β) την περισυλλογή των απορριμμάτων από τους δρόμους, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους και γ) τη μεταφορά ή διάθεση ή εναπόθεση αυτών στους χώρους που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό, εφαρμόζοντας τις υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

άρθρο 8 του ν. 2939/ 2001 (Α' 179)